У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

Які хімічні елементи мають природну радіоактивність?

А) Полоній і Радій,

Б) Усі хімічні елементи,

В) Хімічні елементи з порядковим номером 84 і вище.

У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

А) 18, Б) 22, В)40.

5. Радіоактивне випромінювання розпадається на:

А) α- і β- проміння,

Б) α- і γ- проміння,

В) α-, β-, γ- проміння.

6. α- випромінювання – це:

А) електромагнітні хвилі,

Б) потік електронів,

В) потік ядер Гелію.

7. Ланцюгова реакція поділу здійснюється:

А. в атомній бомбі

Б. у водневій бомбі

В. у будь-якій сучасній зброї

8. Реакція синтезу здійснюється:

А. в атомній бомбі

Б. у водневій бомбі

В. у будь-якій сучасній зброї

9. Лічильник Гейгера реєструє:

А. електрони і - кванти

Б. всі частинки

В. нейтрони

10. У реакторах на повільних нейтронах використовують:

А. будь-яку радіоактивну речовину

Б. природний уран

В. ізотоп урану

11. На атомних станціях відбуваються такі перетворення енергії:

А. ядерна електрична механічна теплова

Б. ядерна електрична теплова механічна

В. ядерна теплова механічна електрична

12. Ядерна енергія на АЕС перетворюється безпосередньо:

А. у теплову

Б. в електричну

В. у механічну.


3810425321595862.html
3810503469912240.html
    PR.RU™