Визначення обсягів робіт для монолітної суцільної плити

1 Площу опалубки Sопвизначають за наступною формулою:

Sоп = P · hП , (3.4)

де P – периметр монолітної фундаментної плити, м;

hП – висота монолітної фундаментної плити, м.

Периметр монолітної фундаментної плити Pвизначають за раніше накресленим у масштабі планом.

2 Витрати арматури Азнаходять за формулою

А= VБ · а , (3.5)

деVБ – об’єм бетону, який потрібно укласти у фундаментну плиту, м3;

а – витрати арматури на 1 м3 монолітної фундаментної плити, кг/ м3. Витрати арматури на 1 м3 беруть з додатка А або згідно з особистим завданням, що видається викладачем.

3 Об’єм бетону VБ, який потрібно укласти у фундаментну плиту, визначають за формулою

VБ=SП · hП,(3.6)

де SП – площа фундаментної плити, м2.

Площу фундаментної плити SПзнаходять за планом.

Вибір крана для влаштування фундаменту і конструкцій підземного

Поверху

Для зведення підземної частини (фундаментів, стін і перекриття підземного поверху) будинку звичайно використовують самохідні крани.

Для вибору монтажного крану визначають наступні монтажні характеристики: монтажна маса (QМ), монтажна висота (HМ) і монтажний виліт стріли (LМ).

Монтажну масу визначають за формулою 3.7

QМ= mЕ + mстр, (3.7)

де mЕ – маса елемента, який піднімає кран, т;

mстр – маса стропуючого засобу (стропу чи траверси, табл. 3.1), т.

Таблиця 3.1 – Стропуючі засоби [6]

Назва пристрою Вантажо-підйом-ність, т Маса, т Висота стропування, м Призначення
Строп двовітковий 2,5 0,01 0,02 2,2 Подавання арматури, інструментів, панелей опалубки тощо
Строп чотиривітковий 0,09 0,22 4,2 9,3 Розвантаження і подавання різних конструкцій і матеріалів

Примітка.Для стропування вантажів при виконанні монтажних і розвантажувально-навантажувальних робіт використовують вантажопідйомні засоби, що є складовою ланкою між робочим органом вантажного механізму і вантажем.

Монтажну висоту визначають за формулою

HМ= hО+ hЕ+ hЗ + hстр,(3.8)

де hО – перевищення опор елемента, який монтується, над рівнем стоянки крана, м;

hЕ – висота (довжина) елемента в монтажному положенні, м;

hЗ – необхідний мінімальний проміжок для наведення елемента (0,5), м;

hстр– довжина стропуючого засобу, що знаходиться над конструкцією, яка монтується, м.

Згідно з [7 с.290] рівень стоянки крана може перевищувати, дорівнювати або бути меншим за hО.При зведенні найвищої точки підземної частини будинку (перекриття) hО можна визначити за формулою

hО = Hпідз. пов + hР(hП) – hК,(3.9)

де Hпідз. пов – висота підземного поверху, м;

hР(hП) – висота фундаменту (ростверку чи суцільної плити), м;

hК – глибина котловану, м.

Монтажний виліт стріли LМ визначають залежно від прийнятої схеми руху крану. Якщо кран рухається по бровці котловану, то виліт стріли визначають з умов його безпечного знаходження за межами призми обвалення (рис. 2.1) за формулою

LМ=a (b ) + l + hК +1+ ,(3.10)

де a і b– довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях фундаменту;

l– технологічний зазор для виконання робіт із зведення підземної частини будинку (0,7м);

hК– глибина котловану, м;

1– безпечнавідстань між призмою обвалення і ходовою частиною монтажного крану, м;

Вкр – ширина ходової частини монтажного крану, м.

Якщо кран розташувати безпосередньо в котловані, то необхідний виліт стріли значно зменшиться. Це особливо актуально, коли підрядна організація має в наявності крани невеликої вантажопідйомності.

Серед елементів, які монтує (подає) кран (арматурний каркас, арматурна сітка, опалубка фундаменту або бункер з бетоном), обирають той, для якого всі три монтажні характеристики мають найбільше значення. Саме за цими монтажними характеристиками за довідником [8] підбирають декілька варіантів кранів, робочі параметри яких рівні або дещо більші необхідних (на 5 – 10%). При остаточному виборі марки крану обирають той, який має мінімальну експлуатаційну вартість.

Якщо бетонна суміш подається за допомогою бункера чи бадді, то при розрахунку монтажної маси слід враховувати, що маса елемента mЕ складається з маси самої бадді чи бункеру і маси бетону за формулою

mЕ = mб + mбет,(3.11)

де mб – маса бадді чи бункеру (додаток В, табл. В.7 – В.8), кг;

mбет – маса бетону, кг.

mбет = Vб · γбет,(3.12)

де Vб– місткість бадді, м3;

γбет –щільність бетону (2500 - 2800) кг/м3.

Виходячи з того, що баддя (бункер) з бетоном є найважчим елементом, то саме за її монтажними характеристиками обирають монтажний кран.

Якщо ж бетонна суміш подається за допомогою бетононасоса, то серед елементів, які буде піднімати монтажний кран (арматурний каркас, арматурна сітка, щити опалубки), обирають той, для якого всі три монтажні характеристики мають найбільше значення. Саме за цим несприятливим поєднанням монтажних характеристик і обирають монтажний кран з потрібними технічними параметрами.


3812193866472458.html
3812247144945589.html
    PR.RU™