Стаття 12

Виконання судових рішень. Накладення арешту на майно

Параграф 1. Якщо згідно з положеннями Конвенції судові
рішення, винесені суперечливо або заочно компетентним судом,
набуття чинності згідно із законами, що є визначальними для суду,
який виносить рішення, вони підлягають виконанню в будь-якій іншій
державі-члені, щойно будуть виконані формальності, встановлені в
державі, в якій має відбуватися виконання їх. Перегляд справи по
суті не допускається. Це положення також розповсюджується на
компромісні рішення.

Параграф 2. Параграф 1 не застосовується до рішень, що
попередньо виконані, та до судових рішень, які покладають на
позивача, який програв процес, крім судових витрат ще й
відшкодування.

Параграф 3. Якщо під час перевезення, яке здійснюється згідно
з Єдиними правилами ЦІВ або Єдиними правилами ЦІМ, одне
транспортне підприємство має право на пред'явлення вимог іншому
транспортному підприємству, яке не належить тій самій
державі-члену, то ці вимоги можуть бути задоволені шляхом
накладення арешту або конфіскації майна лише на підставі рішення
судових органів держави-члена, якому належить підприємство, що є
кредитором за вимогою, на яку накладається арешт.

Параграф 4. Вимоги на основі договорів, до яких
застосовуються Єдині правила ЦУВ або Єдині правила ЦУІ, можуть
бути задоволені шляхом накладення арешту на майно лише на підставі
рішення судових органів держави-члена, якій належить підприємство,
яке є кредитором за вимогою, на яку накладається арешт.

Параграф 5. На залізничний рухомий склад може накладатися
арешт в іншій державі-члені, аніж та, де знаходиться власник
(зареєстрована юридична особа), лише на підставі рішення судових
органів цієї держави. Вислів "власник" означає особу, що є
власником залізничного рухомого складу тобто має право ним
розпоряджатися та протягом тривалого часу використовує його.

Розділ III

Структура і діяльність


3812708740105839.html
3812755073633050.html
    PR.RU™