Рішення

1. Креслимо за геометричними розмірами схему зони захисту типу Б (мал. 9).

2. Визначаємо графічно величину радіуса г0. Для цього розташовуємо два резе­рвуари симетрично відносно точки встановлення блискавковідводу. Блискавко­відвід установлюємо в центрі радіуса г0 (мал. 9). Відстань між резервуарами 9 м. З огляду на розміри резервуарів і прийняту відстань між ними (9 м) графічно визначаємо мінімальний радіус r0= 13 м.

3. Визначаємо висоту блискавковідводу:

h0=0,92hм=0,92·15,18=13,9м; hх=6м; r0= 13 м;

м; rх=1,5h0=1,5·13,9=20,94м

4. Будуємо по отриманих параметрах зону захисту і перевіряємо чи графічно
підпадає склад легкозаймистої рідини у зону захисту по висоті, ширині та дов­-
жині блискавковідводу.hM=15,18м

h0=\3,9м

hх=6,0м

rx=20,94м

r0=13,0м.

Мал. 9. Зона захисту від одиночного блискавковідводу для складу легко­займистої рідини із двох резервуарів.3813345833316540.html
3813390569832194.html
    PR.RU™