ТЕМА: МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Мета заняття:

Вивчити основи організації медичної експертизи при різних видах непрацездатності (тимчасової та стійкої).

Обгрунтування мети: Медико-соціальна експертиза втрати працездатності є складовою частиною системи державного соціального страхування та соціального захисту населення, в т.ч. заходів по охороні здоров’я населення.

Головна суть медичної експертизи працездатності полягає у виявленні факту непрацездатності, її ступеню та тривалості. Практичним лікарям щоденно доводиться вирішувати питання, пов’язані з визначенням працездатності пацієнтів. Тільки медичні працівники лікувально-профілактичних закладів мають право визнати хворого непрацездатним і видавати йому документ, що засвідчує факт наявності непрацездатності. Це право покладає на лікарів велику відповідальність і зобов’язує їх знати основи медичної експертизи, вміти в кожному конкретному випадку правильно визначити порядок проведення експертизи непрацездатності та оформляти відповідні документи, що засвідчують факт непрацездатності, згідно з діючими офіційними документами.

Навчально-цільові задачі:

Студенти повинні:

1. знати:

1.Організацію медико-соціальної експертизи втрати працездатності (тимчасової та стійкої).

2.Види тимчасової непрацездатності та правила оформлення документів при різних видах тимчасової непрацездатності.

3.Види інвалідності, критерії визначення груп інвалідності.

4.Порядок і критерії встановлення ступеня стійкої втрати працездатності.

Питання для передаудиторної підготовки:

1. Види медичної експертизи.

2. Визначення тимчасової та стійкої втрати працездатності за трудовим прогнозом. Ступені втрати працездатності.

3. Основні документи, що засвідчують факт тимчасової непрацездатності.

4. Функції лікаря при проведенні медико-соціальної експертизи працездатності.

5. Види тимчасової непрацездатності.

6. Види інвалідності.

Завдання для самостійної роботи

Провести аналіз ситуацій стосовно експертизи працездатності (пп. 1-15).

1. Робітник працює в двох місцях (на основній роботі та за сумісництвом). Скільки листків непрацездатності він одержує в кожному випадку тимчасової непрацездатності? Куди пред¢являються листки для оплати(на основну роботу, за сумісництвом; на основну та за сумісництвом)?

2. Чи видається листок непрацездатності по догляду за хворим членом родини працівникові, що перебуває в щорічній відпустці або відпустці без збереження заробітної плати?

3. Чи видається та сплачується листок непрацездатності іноземним громадянам, що працюють на підприємствах України на посадах робітників і службовців?

 1. Батько один виховує дитину. Чи можна видавати йому листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною та на який термін?.
 2. Чи можна продовжувати листки непрацездатності хворим, які одержали первинний листок за місцем постійного проживання, а потім продовжують лікування в іншому місці?
 3. Чи видається листок непрацездатності по догляду за дорослим, що перебуває на стаціонарному лікуванні?

 1. До якої відповідальності притягуються лікарі в разі необгрунтованої видачі або помилок при оформленні листка непрацездатності?
 2. Пацієнту проведено косметичну операцію на обличчі за його бажанням. Чи видається в цьому випадку листок непрацездатності?
 3. Чи може хворий, який має листок непрацездатності, виїхати до іншої місцевості? Якщо може, то з чийого дозволу?

10. Який максимальний термін видачі листка непрацездатності по догляду за дитиною? Чи завжди листок непрацездатності видається на максимальний термін?

 1. Як видається листок непрацездатності при травмах: побутовій, виробничій?
 2. В амбулаторних умовах хворому проведена ендоскопія з біопсією.

Чи видається в цьому випадку листок непрацездатності, який порядок його оформлення?

 1. Вагітна, перебуваючи в декретній відпустці, виїхала в інше місто, де народила двох дітей. Ким і на який термін їй буде видано листок непрацездатності?
 1. Хворому Б. визначена ІІІ група інвалідності після правосторонньої пульмонектомії. Стан здоров’я хворого на момент освідчення задовільний. На який термін повинна бути встановлена цьому хворому група інвалідності?
 2. Хворий А., перебуваючи у службовому відрядженні, був травмований при виконанні свого службового завдання. Через 2 роки наслідки травми стали причиною інвалідності. Чи має право МСЕК встановити інвалідність внаслідок трудового каліцтва?
 3. Інваліду А., який переніс 4 місяці тому операцію з приводу рака легень, встановлена ІІ група інвалідності безстроково. Чи вірне рішення МСЕК?
 4. Хворому Н., який 4 місяці тому переніс черепно-мозкову травму, МСЕК рекомендувала продовжити лікування по листку непрацездатності. Своє рішення МСЕК пояснила наявністю позитивної динаміки внаслідок реабілітаційних заходів та повернення втрачених функцій (покращання пам’яті, зникнення головного болю, відновлення рухів). Чи вірне рішення МСЕК?
 5. Хворій Г., 62 років, встановлена І група інвалідності у зв’язку з інкурабельним раком печінки терміном на 3 роки. Чи можна було такій хворій встановити групу безстроково?
 6. Хворого Д., 43 років, що переніс променеву хворобу, визнано інвалідом ІІ групи. В який термін має бути призначено переосвідчення групи інвалідності?
 7. Хворий К., 51 років, головний інженер виробничого об¢єднання, переніс ішемічний інсульт з правостороннім геміпарезом. Протягом місяця лікувався в стаціонарі, виписаний з покращанням стану. Направлений на МСЕК з діагнозом: атеросклероз судин головного мозку, стан після перенесеного інсульту, легкий правосторонній геміпарез. Визначити причину та групу інвалідності.
 8. Хворий, 38 років, водій автобуса, в робочий час внаслідок автоаварії отримав важку травму спинного мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього визнаний інвалідом І групи. Визначити причину інвалідності.
 9. Де буде продовжений листок непрацездатності, хворому якого МСЕК визнав непрацездатним, а інвалідність не встановлена?
 10. Жінка народила дитину на 28 тижні вагітності. До пологів не була під наглядом лікаря. На який термін буде виданий листок непрацездатності? Хто буде видавати?
 11. Вагітна, яка віднесена до IV категорії, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, пішла в декретну відпустку. В який термін вагітності та на скільки днів буде виданий листок непрацездатності?


3814424842047300.html
3814461157512471.html
    PR.RU™