ЗАВДАННЯ №20

Чиста маса виробу складає 35 кг. Кількість випущених одиниць за рік – 12000 шт. Діючий коефіцієнт використання матеріалу – 0,78, але підприємство в результаті вдосконалення технологій планує підвищити його до 0,81. Ціна 1 кг. матеріалу складає 5,6 грн. Визначити діючу і планову норму витрат матеріалу і річну економію від підвищення коефіцієнту використання матеріалу в натуральному і вартісному виразі.

Розв’язок:

1.Діюча норма витрат матеріалу: 35 / 0,78 = 44,9 кг.

2. Планова норма витрат: 35 / 0,81 = 43,2

3. Річна економія в натуральному виразі: (44,9 – 43,2) х 12000 = 20400 кг.

в грошовому виразі: 20400 х 5,6 = 114,24 тис. грн.

Відповідь:
  1. Діюча норма витрат матеріалу – 44,9 кг.
  2. Планова норма витрат - 43,2
  3. Річна економія в натуральному виразі – 20400кг.,
в грошовому виразі - 114,24 тис. грн..

ЗАВДАННЯ №21

Під який процент банк видасть кредит, якщо фактична ціна позичкового відсотку складає 12%, а очікуваний темп інфляції – 20% на рік?

Розв’язок:

Банк видасть кредит під 12 + 20 = 32 % річних

Відповідь: Кредит під 32% річних

ЗАВДАННЯ №22

Банк «Аваль» пропонує 20% річних на депозитні вклади. АТ « Мерс», кладучи кошти на депозитний рахунок, бажає отримати через 2 роки 150000 грн. Якою повинна бути сума початкового депозиту?

Розв’язок:

Сума початкового депозиту: 150,0 / (1 +0,4)2 = 76,5 тис. грн.

Відповідь: Сума початкового депозиту - 76,5 тис. грн.

ЗАВДАННЯ №23

Продисконтувати вексель з строком погашення через 2 місяці, сумою боргу - 1000грн., дисконтною ставкою – 5% за місяць.

Розв’язок:

Загальний дисконт: 1000,0 х 60 х 5 х 2 / 100 = 16,7 грн.

Відповідь: Загальний дисконт – 16,7 грн.

ЗАВДАННЯ №24

Підприємство звернулось до банку з проханням викупити рахунки-фактури (дебіторську заборгованість) на суму 15000 грн. Плата за кредит – 24% річних. Середній строк обертання засобів в розрахунках з покупцем – 10 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування – 2%.

Розрахуйте плату за факторинг.

Розв’язок:

Плата за факторинг: (15000 х 0,24 х 10 / 360) + 15000 х 0,02 = 400 грн.

Відповідь: Плата за факторинг - 400 грн.

ЗАВДАННЯ №25

Підприємство «Омега» отримало від банка кредит в сумі 200000 грн. під 40% річних на 5 років з пільговим періодом кредитування 1 рік (відстрочка погашення основної суми боргу). Визначити виплату відсотків за кредит і суми погашення кредиту.

Розв’язок:

1. За перший рік відсотки: 200 х 0,4 = 80000 грн; за другий відсотки: 200 х

0,4 = 80000 грн.; погашення кредиту: 200 / 4 = 50 тис. грн..

2. За третій відсотки: (200–50 ) х 0,4 = 60 тис. грн.; погашення 50 тис.

грн.

3. За четвертий відсотки: (200 – 100 ) х 0,4 = 40 тис. грн.; погашення

кредиту 50 тис. грн.

4. За п’ятий відсотки: (200 – 150) х 0,4 = 20 тис. грн.; погашення кредиту 50

тис. грн.

Відповідь: 1. За перший рік відсотки – 80000 грн; за другий відсотки – 80000 грн.; погашення кредиту – 50 тис.грн. 2. За третій відсотки – 60 тис. грн.; погашення кредиту 50 тис. грн. 3. За четвертий відсотки – 40 тис. грн.; погашення кредиту 50 тис. грн.. 4. За п’ятий відсотки – 20 тис. грн..; погашення кредиту 50 тис. грн.


3816859982449592.html
3816948218695488.html
    PR.RU™