Прийнятий на роботу з ___________________________________

Документаційне забезпечення організації пересування кадрів

Державний класифікатор професій (ДК 010-96) та його значення в кадровому діловодстві. Оформлення прийому на роботу (контракт, трудовий договір, трудова угода), переводу, звільнення, надання відпусток, відрядження працівників. Накази що до особового складу. Ведення трудових книжок.

Організаційно-розпорядча документація 2.1 “Заява про прийняття на роботу на аркуші паперу”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ОРД 2.2 Бланк наказу (розпорядження) про прийняття на роботу


підприємство, організація

Ідентифікаційний

код ЄДРОПУ
Типова форма № П-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра України

09.10.95 № 253

Код за УКУД


НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Номер наказу Дата складання

прізвище, ім’я, по батькові


Прийнятий на роботу з ___________________________________

на конкурсній основі

за контрактом

з випробним терміном чи без нього _______________________

випробний термін


3819050614245572.html
3819128869669550.html
    PR.RU™