Значення сіна в годівлі тварин.

План.

Активне вентилювання сіна.

Активне вентилювання під плівкою прискорює процес висихання сіна в 2-3 рази в порівнянні зі звичайним вентилюванням.

Технологія дозволяє заготовити сіно при несприятливих погодних умовах. Сушать сіно до стану відсутності конденсату на внутрішній стороні плівки. Якість сушіння перевіряють два рази -через два тижні та через місяць.

Облік сіна. Врожаіі сіна можна визначити перед

збиранням, скосивши пробні ділянки розміром від 0,25 га до декількох гектарів, або використовують дрібно-ділянкові скошування 2,5-10 м2 у 5-Ю різних ділянках типового травостою.

Для обліку кількості сіна, що зберігається в скиртах та копицях потрібно знати масу 1 м" та їх об'єм.

Зважування проводять не раніше, ніж через 30-45 днів після закладання сіна на зберігання. Для визначення об'єму скирти роблять три виміри: ширину, довжину та довжину перекидки (від землі черв верх до землі з протилежної сторони). Ширину скирти вимірюють, з двох сторін на висоті 1,5 м і беруть середній вимір. Об'єм скирти визначають за формулами.

Скирта округла середньої висоти та низька: Об = (0,52П - 0,44Ш) «Ш х Д. Скирта округла висока (висота більша ніж ширина):

Об = (0.52П - 0,46Ш) х Ш * Д. Скирта плоска всіх розмірів

Об = (0,56П - О,55Ш) х ш х Д.

Скиртування та зберігання сіна. Важливо забезпечити своєчасне і правильне закладання сухого сіна для подальшого зберігання. Доцільніше сіно зберігати біля тваринницьких ферм. Сіно транспортують до місця зберігання копицевозами КУН-10, ПКУ-0,8. Для формування скирти використовують навантажувач ПФ-0,5, який забезпечує піднімання сіна масою 500 кг на висоту до 7 м.

Розмір скирти залежить від врожаю, видового складу траво-стою, величини ділянки, кількості збиральної техніки тощо. Рекомендують такі розміри скирт:

• для північного Лісостепу - ширина 4 м, висота 5-6 м, довжина
15 20 м;

• для південних сухих районів - ширина 4,5-5 м, висота 6-6,5 м,
уні/мша 15-20 м.

Інколи сіно закладають у копиці, діаметр яких 4-5 м, висотою р-(О м.На місці закладання скирт і копиць поверхню грунту вкривають соломою шаром 20-30 см. Розпочинають і завершують вкладання сіна у скирти сіном гіршої якості, з верху вкривають соломою.


Опорний конспект.

Тема:Раціональне використання сіножатей 3.

1. Значення сіна в годівлі тварин.

2. Строки і висота скошування трав. Сінокосозміна.

3. Класифікація сіна.

4. Технологія заготівлі різних видів сіна.

Література:

Єрмакова Л.М. «Кормовиробництво», с. 281...293


Сіно

Сіно під час згодовування с.г. тваринами забезпечує:

- потребу в загальній поживні

- в перетравному протеїні

- у мінеральних речовинах


3826777511937788.html
3826822468944629.html
    PR.RU™