СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема № 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, призову та мобілізації.2. Розголошення державної таємниці.

3. Втрата документів, що містять державну таємницю.

4. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

5. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Література:

1. Про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України: Інструкція, затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 року №200. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003р. за №963/8284.

2. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України 1993 р.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, призову та мобілізації.2. Розголошення державної таємниці.

3. Втрата документів, що містять державну таємницю.

4. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.

Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

2. Ухилення від призову на строкову військову службу.

3. Ухилення від призову за мобілізацією.

4. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

Підпис


3945925351785664.html
3946026780457138.html
    PR.RU™