Деяких найпоширеніших прісноводних протистів

За допомогою визначника можна визначити найпоширеніших представників прісноводних протистів. Передбачена ідентифікація до роду. Для визначення на видовому рівні потрібна спеціальна література.

Розміри протистів варіюють від декількох мікрометрів до декількох міліметрів. У наведеному ключі визначника організми оцінюються словами „дрібні”, „середнього розміру”, „великі”. При цьому приймаються до уваги наступні доволі великі межі:

„ дрібні ” – менші 15 мкм,

„ середнього розміру ” – 15-50 мкм,

„ великі ” – більші 50 мкм.

1. Одноклітинні організми з рухливими війками, джгутиками чи псевдоподіями. Ці органели в нормі використовуються для пересування (локомоції) чи для створення токів води (наприклад, для захопленні їжі). Клітини поодинокі чи входять до складу колоній, сидячі чи вільно рухливі. Форми з хлоропластами чи без них.................................................2

- Існують численні організми, які через свої невеликі розміри та вільну рухливість

схожі на протистів. До них відносяться, наприклад, діатомові та синьо-зелені водорості, бактерії та нижчі багатоклітинні: коловертки, гастротріхи та турбелярії............................................Див. спеціальну літературу про ці організми.

2. Клітини з джгутиками. Джгутики відносно довгі в порівнянні з розмірами клітини; їх кількість звичайно невелика (1,2 або 4). Клітини невеликі або середні за розмірами, можуть утворювати агрегати або великі колонії...................................................3

- Клітини без джгутиків; укриті відносно короткими багато чисельними війками або здатні утворювати псевдо події........................................... 21

3. Клітини прикріплені до субстрату, поодинокі або у вигляді колоній. Види з хлоропластами рідкісні........................4

- Клітини не прикріплені, а плавають або ковзають....................................7

4. Клітини без хлоропластів...................................................................................5

- Клітини з хлоропластами. Організми утворюють середні за розмірами або

великі колонії, при чому кожна клітина мешкає в окремій органічній

хатинці. Хатинки вставлені одна в одну, завдяки чому виникають

деревоподібні колонії. Клітини дрібні...........................Dinobrion (рис. 1.)

5. Клітини з одним апікальним джгутиком, який оточений тонким цитоплазма-

тичним комірцем. Поодинокі або колоніальні форми. Клітини прикріплені

до субстрату безпосередньо або за допомогою тонкої органічної ( або

складеної з кремнеземних голок) оболонки. Нерідко зустрічаються стебельця.

Клітини дрібні: Choanoflagellida ( комірцеві джгутиконосці).

Salpingoeca (рис.2а); Monosiga (рис. 2б).

-Джгутиконосці без комірця, зазвичай з двома джгутиками……........................6

6. Поодинокі джгутиконосці, які живуть у тонких бокалоподібних хатинках з

органічного матеріалу. О дин з двох джгутиків виглядає з хатинки і

використовується для наближення харчових об’єктів. Інший джгутик

направлений всередину хатинки і кріпить до неї клітину. Клітини

здатні раптово скорочуватися. Дрібні форми.

Bicoeca (рис.3).

-Колоніальні організми, які утворюють кулеподібні агрегати на кінцях гілок

позаклітинного стебельця. Стебельце м’яке, гранулярне, біля основи нерідко

коричневого кольору. Клітини дрібні, колонії середнього розміру або великі.

Anthophysa ( рис. 4).

7 (3). Клітини утворюють колонії ( зазвичай є хлоропласти)..................................8

- Клітини поодинокі. Види з хлоропластами або без ........................................9

8. Забарвлені в золотистий колір кулеподібні колонії. Окремі клітини пов’язані

одна з одною задніми кінцями. У кожної клітини два однакових за

довжиною, але різних за будовою джгутика. Клітини середнього

розміру.

Synura (рис.5).

- Колонія яскраво-зеленого кольору: джгутиконосці ряду Volvocida. Кожна

Клітина має стінку та однакові за довжиною джгутики. Розміри колоній варіюють від дрібних клітинних агрегатів до великих сфер. Клітини занурені у слиз.

Pandorina (рис.6а), Volvox (рис.6б).

9 (7). Клітини з хлоропластами..................................................................................10

-Клітини без хлоропластів..................................................................................16

10. Клітини з яскраво-зеленими хлоропластами..................................................11

- Клітини з хлоропластами іншого кольору......................................................12

11. Клітини з двома або чотирма джгутиками на одному з полюсів. Клітина

оточена прозорою стінкою, яка надає їй міцність. Зазвичай є один

хлоропласт і одне вічко (стигма) в хлоропласті: джгутиконосці ряду

Volvocida. Клітини дрібні або середніх розмірів.

Chlamydomonas (рис.7а), Carteria (рис.7б).

- У клітині, як правило, тільки один добре помітний джгутик.

Багато пластид та одна стигма, яка розташована поза хлоропластом.

Організми з досить мінливим за формою тілом: джгутиконосці ряду

Euglenida. Клітини середніх розмірів або великі.

Euglena (рис.8а), Phacus (рис.8б).

12 (10). Клітини червонястого кольору з товстою клітинною стінкою.

Дрібні форми.

Haematococcus (рис.9).

- Клітини з зеленими, помаранчевими чи золотистими хлоропластами...13

13. Клітини здаються забарвленими у кольори від помаранчевого до

синьо-чорного. Кожна клітина розташована у гладенькій чи

шипуватій хатинці з вузьким отвором, з якого на зовні виглядає

єдиний джгутик. Пластиди зелені. Загальне забарвлення організму

залежить від кольору стінок хатинки. Розміри клітин середні.

Trachelomonas (рис.10).

- Джгутикові з хлоропластами іншої будови...............................................14

14. Клітини сталої форми. Поверхня гола або вкрита панциром з окремих

пластинок. Два джгутики, один з яких розташований у жолобі, який

знаходиться на екваторі клітини, а інший у поздовжньому жолобі,

спрямованому назад. Види середнього розміру або великі: ряд

Dinoflagellida.

Gymnodinium (рис.11а), Ceratium (рис.11б).

- Будова клітин іншої форми ...............................................................15

15. Клітини постійної форми. Два джгутики однакової довжини

Виходять із скошеного заглиблення на передньому кінці клітини.

Декілька поздовжніх рядів світлозаломлюючих часточок (ежектосом)

розташовані нижче джгутиків. Звичайно з двома зеленими, золотистими

іноді оливково-зеленими, червоними або синіми пластидами. Клітини

дрібні або середніх розмірів: ряд Cryptomonadida.

Cryptomonas (рис.12).

- Клітини не жорсткі або з панциром із силікатних лусочок чи голок.

Два джгутики різної довжини на передньому полюсі клітини. У деяких

видів можливий фагоцитоз. Дві пластиди золотистого кольору. Дрібні

форми: ряд Chrysomonadida.

Ochromonas ( рис. 13а), Mallomonas ( рис.13б).

16 (9). Клітини постійної форми. Два джгутики однакової довжини

виходять із скошеного заглиблення на передньому кінці клітини.

Декілька поздовжніх рядів ежектором розташовані нижче джгутиків.

Дві пластиди зеленого, золотистого, червоного або синього кольору.

Клітини дрібні або середніх розмірів: ряд Cryptomonadida.

Cryptomonas (рис.12).

- Клітини мінливої форми...........................................................................17

17. Клітини ковзають по субстрату.................................................................18

- Клітини плавають.......................................................................................19

18. Дрібні клітини з двома джгутиками: одним тонким, спрямованим назад,

та одним, направленим звичайно вперед: підряд Bodonina. У Rhynchomonas передній джгутик вкорочений та перетворений на

„хоботок”. Клітини переважно ковзають по субстрату. Однак Bodo saltans може деякий час прикріплюватися заднім джгутиком до субстрату і виконувати тоді стрибкоподібні рухи. Дрібні форми.

Bodo (рис. 14).

- Види з одним або двома джгутиками, з яких один спрямований назад.

Клітини можуть виконувати перистальтичні рухи (метаболія): ряд Euglenida. Іноді наявні паличкові апарати, які слугують для живлення.

Дрібні або форми середніх розмірів.

Paranema (рис.15а), Entosiphon (рис.15б).

19 (17). Гнучкі, хоча нерідко оточені стінкою клітини з двома-чотирма

джгутиками на одному з полюсів: безбарвні Volvocida. Дрібні форми.

Polytomella (рис.16).

- Клітини несталої форми.............................................................................20

1. Один помітний джгутик. Клітини плавають повільно, по спіралі:

Euglenida. Форми середніх розмірів.

Astasia ( рис.17).

- Дрібні коротенькі клітини з декількома тонкими джгутиками, які

Беруть початок від передньо-бокового краю клітини і в деяких випадках спрямовані назад: Diplomonadida.

Trepomonas (рис.18а), Hexamita (рис.18б).

21 (2). Клітини пересуваються та захоплюють їжу за допомогою псевдоподій.

Хлоропласти відсутні: ряд Amoebida........................................................22

- Клітини не пересуваються за допомогою псевдо подій ( головним чином

інфузорії та сонцевики)..............................................................................34

22. Організми живуть у жорсткій мушлі з одним, іноді з двома отворами,

Через які виходять псевдоподії..................................................................23

- Організми не живуть у мушлі......................................................................25

23. Мушля повністю органічного складу, з віком стає коричневою. Дрібні

Або середнього розміру форми.

Arcella (рис.19а), Centropyxis (рис.19б).

- Мушля складається переважно з часточок, що виділені чи захоплені

клітиною........................................................................................................24

24. Мушля з вмонтованими сторонніми частками, наприклад, стулками

діатомей, піщинками. Дрібні або середнього розміру форми.

Difflugia (рис.20).

- Мушля з силікатних часточок правильної форми, що виділені клітиною.

Дрібні або середнього розміру організми .

Nebela (рис21а), Trinema (рис.21б).

25 (22). Амеби з дуже гнучкою оболонкою з дуже тонких лусочок. Дрібні чи

середнього розміру форми.

Cochliopodium (рис.22)

- Амеби іншої будови...................................................................................26

26. Клітини з ниткоподібними псевдоподіями. Дрібні чи середнього

розміру форми............................................................................................27

- Клітини з широкими заокругленими псевдоподіями. Розміри від дрібних

до великих....................................................................................................28

27. На поверхні знаходяться часточки, захоплені з середовища або ж

виділені самим організмом. Дрібні або середнього розміру форми.

Elaeorhanis (рис.23а), Pinaciophora (23б).

- Поверхня тіла гола. Деякі види захоплюють водорості. Форми

середнього розміру.

Nuclearia (рис.24а), Vampyrella (рис.24б).

28 (26). Амеби з численними широкими заокругленими псевдо подіями.

Форми великих розмірів.............................................................................29

- Будова амеб інша........................................................................................30

29. Амеби з одним великим складчастим ядром. Форми великих розмірів.

Amoeba (рис. 25).

- Амеби з великою кількістю маленьких ядер. Форми великих розмірів.

Chaos (рис. 26).

30 (28). Амеба рухається як єдина лобоподія. Розміри від дуже дрібних до

великих.........................................................................................................31

- Клітини іншої будови.................................................................................33

31. Клітини очевидно заповнені зернами піску. Уроїд (задній кінець)

складчастий. Великі форми.

Pelomyxa (рис. 27).

- Амеби іншої будови.....................................................................................32

32. Пересування спокійне, подібне до рівномірного перетікання. Дрібні або

середнього розміру форми.

Thecamoeba (рис.28а), Saccamoeba (рис.28б).

- Амеби трубчастої форми з однією псевдоподією, яка може раптово

Збільшуватися в одному напрямку. Дрібні форми.

Naegleria (рис.29).

33 (30). Форми з конічними короткими багато чисельними псевдоподіями.

Форми середнього розміру.

Mayorella (рис.30).

- Амеби з тонкими ниткоподібними субпсевдоподіями, що відходять

Від однієї широкої псевдоподії. Дрібні форми.

Acanthamoeba (рис.31).

34 (21). Клітини з жорсткими розташованими у вигляді променів аксо подіями чи

щупальцями: Heliozoae і Suctoria .............................................................35

- Клітини з війками, які виконують функцію пересування та (чи)

захоплення їжі...............................................................................................36

35. Клітини з жорсткими, розташованими у вигляді променів аксоподіями.

Безпосередньо по поверхні клітини рухаються дрібні гранули. Деякі

види несуть на тілі лусочки або шипи. Дрібні або середніх розмірів

форми: Heliozoae.

Actinophrys (рис.32а), Acanthocystis (рис. 32б).

- На кінцях щупалець головчасті потовщення. Здобич (переважно

інфузорії) „висмоктуються” за допомогою цих щупалець. Рухливі личинки з війками утворюються в результаті брунькування. Дорослі

організми звичайно прикріплені до субстрату стебельцями чи хатинками. Тіло відносно постійної форми. Організми середніх чи великих розмірів: Suctoria.

Discophrya (рис.33а), Tokophrya (рис.33б).

36 (34). Сидячі інфузорії, прикріплені до субстрату за допомогою

виділеного ними самими стебельця. Час від часу утворюють рухливих

бродяжок. У препараті під накривним скельцем дорослі

форми часто від’єднуються від стебельця і починають вільно

плавати.....................................................................................................37

- Інфузорії, які вільно пресуваються........................................................40

37. Бокалоподібні клітини з цитоплазматичними комірцями на

апікальному полюсі. Війки знаходяться у жолобку всередині комірця

і за життя тварини погано розрізняються. Ектобіонти на ракоподібних.

Форми середнього розміру.

Spirochona (рис.34)

- Будова інша..................................................................................................38

38. Клітини трубчастої форми. Апікальна поверхня оздоблена добре

Розвиненою смугою війок. Тіло з рівномірною ціліатурою. Як

Правило яскраво забарвлені форми (зелені, блакитні, червонясті).

Клітини добре скоротливі; легко від’єднуються від субстрату.

Форми значних розмірів

Stentor (рис.35)

- Клітини конічної форми з апікальним віночком війок, але без ціліатури

на тілі (в крайньому разі є війчастий поясок позаду). Звичайно тіло та (чи) стебельце скоротливі: ряд Peritrichida .................................................39

39. Колоніальні форми4 клітини великих розмірів:

Carchesium (рис.36а), Zoothamnium (рис.36б).

- Поодинокі форми: клітини великих розмірів.

Vorticella (рис.37).

40 (36) Види, що повзають по субстрату; за несприятливих умов можуть

від’єднуватися від субстрату та плавати...................................................41

- Вільно плаваючі форми, здатні у пошуках їжі повзати по субстрату....48

41. Клітини з добре розвиненими циррами, що дають їм можливість„бігати”

по субстрату: ряд Hypotrichida...................................................................42

- Цирр немає....................................................................................................44

42. Ротовий апарат малопомітний. Форми середнього розміру.

Aspidisca (рис. 38).

- Розвинена аморальна зона мембранел, яка тягнеться потілу від

переднього краю клітини до ротової області, розташованої вентрально....................................................................................................43

43. Форма тіла стала. Цирри, як правило, розвинені добре. Форми

середніх розмірів.

Euplotes (рис.39а); Stylonichia (рис. 39б).

- Тіло гнучке. Форми середнього розміру.

Oxytricha (рис.40а); Holosticha (рис. 40б).

44 (41). Клітини з ендобіонтними водоростями. Тіло рівномірно вкрите

війками, є аморальна смуга мембранел. Форми великого розміру.

Climacostomum (рис. 41).

- Будова інша...................................................................................................45

45. Рот розташований у серпоподібному заглибленні біля переднього

кінця клітини. Цитоплазма сильно вакуолізована. Інфузорії

середнього розміру. Loxodes (рис.42).

Будова інша.................................................................. 43б).

- Війки для захоплення їжі не використовуються........................................47

46. Рот розташований в середній частині вентральної сторони тіла та

підсилений паличковим апаратом з тонких паличок. Форми великих

розмірів.

Chlamydodon (рис.44а; Nassula (рис. 44б).

- Рот без паличкового апарату, але з багатьма токсицистами, які

використовуються для ловлі та умервщлення здобичі.

Форми великих розмірів.

Homalozoon (рис.45а); Litonotus (рис.45б).

48 (40). Клітини без рівномірного війчастого покриву. Можуть мати декілька

цирр в екваторіальній області, однак пересуваються переважно за

допомогою добре розвиненої аморальної зони мембранел. Характер

руху „стрибаючий”: ряд Oligotrichida. Форми середнього розміру.

Halteria (рис.46а); Strombidium (рис.46б).

- Будова інша...............................................................................................49

49. Клітини з досить жорсткою поверхнею, на якій є шипи та складки....50

- Клітини без помітних шипів та складок..................................................51

50. Конусоподібні клітини із спіралеподібною щілиною, спрямованою до

хвостового шипа. Форми середнього розміру.

Caenomorpha (рис .47).

- Дрібні сплющені клітини з війчастим покривом, редукованим до

декількох пучків війок.

Epalxella (рис. 48).

51 (49). Клітини з рівномірним війчастим покривом на тілі та аморальною

смугою мембранел: ряд Heterotrichida......................................................52

- Види з рівномірним війчастим покривом на тілі, але без аморальної

смуги мембранел .........................................................................................53

52. Помітно скоротливі клітини нерідко розміром до декількох міліметрів.

Spirostomum (рис. 49); Stentor(рис. 35).

- Клітини не скоротливі, іноді помітно пігментовані. Форми середнього

Розміру або великі.

Blepharisma(рис.50а); Metopus(рис.50б) .

53 (51). В основному витягнуті в довжину клітини з ротовою порожниною,

в якій за допомогою густо розташованих війок створюються токи

води. У результаті з довкілля відфільтровуються харчові частинки....54

- Клітини без ротової порожнини, або вона слабко виражена................55

54. Коли клітини нерухомі та живляться, в них помітна „вуаль” з війок,

що оточують рот з однієї сторони. Форми середніх розмірів.

Cyclidium (рис. 51а); Pleuronema (рис. 51б).

- Ротовий апарат без війчастої „вуалі”. Їжею, як правило, є бактерії.

Форми середніх розмірів або великі.

Paramecium(рис.52а); Colpidium(рис. 52б).

55 (53). Діжкоподібної форми клітини з численними дрібними пластинками в

кортексі. Форми великих та середніх розмірів.

Coleps (рис.53).

- Будова інша...............................................................................................56

56. Тіло діжкоподібної форми......................................................................57

- Тіло іншої форми. Ротовий апарат, розташований на передньому кінці

Тіла чи поблизу нього, оточений токсоцистами, які використовуються

Для ловлі здобичі. Форми середніх розмірів або великі.

Lacrymaria(рис. 54а); Dileptus(рис.54б) .

57. Рот на передньому полюсі, нерідко з паличковим апаратом і

токсицистами навколо ротового отвору. Форми середнього розміру або

великі.

Didinium(рис. 55а); Prorodon(рис.55б)

- Рот не на передньому полюсі, а збоку або поблизу заднього кінця

тіла, погано помітний. На дорзальному боці тіла пучок війок, за

допомогою якого клітина часом може прикріплюватися до субстрату.

Форми середнього розміру.

Urocentrum (рис. 56 ).


3958107595416599.html
3958142119730396.html
    PR.RU™